Ilmanviilennin vai ilmastointilaite

Ilmanviilentimet ja ilmastointilaitteet ovat kätevä apu tuomaan helpotusta kesähelteiden tukalaan kuumuuteen sisätiloissa. Ilmanviilennin viilentää ilmaa haihduttamalla kylmää vettä huoneeseen, kun taas ilmastointilaite puolestaan käyttää viilennykseen veden sijasta sitä varten olemassa olevaa kylmäainetta. Tämä opas on kattava paketti siihen, hankitaanko ilmanviilennin vai ilmastointilaite.

Ilmanviilennin.com suosittelee

electrolux ilmastointilaite

Meidän tämän hetkinen suosituksemme on Electrolux ChillFlex Pro Cooling EXP26U338CW siirrettävä ilmastointilaite, joka viilentää enintään 40 neliön tilan tai huoneen. Tämä on oiva apu kesän helteisiin ja parempiin yöuniin! Osta omasi tästä!

Mitä eroa on ilmanviilentimillä ja ilmastointilaitteilla?

Ilmanviilennin toimii veden ja jään haihduttamisen kautta, jolloin huoneen ilma viilenee kuumalla ilmalla. Mitä kylmempää vesi on, sitä enemmän viilennystoiminto tehostuu. Viilennyksestä saa entistä tehokkaampaa, kun veden sekaan lisää jäitä mukaan. Ilmanviilentimessä ei ole erikseen osia, jotka vaatisivat kiinteää asennusta, joten sitä on myös helppo siirrellä paikasta toiseen tarpeen vaatiessa.

Ilmastointilaite käyttää puolestaan veden sijasta sille tehtyä kylmäainetta. Tästäkin huolimatta laitteeseen muodostuu vettä toiminnan yhteydessä, joten sitä on tyhjennettävä tasaisin väliajoin, etenkin kuumalla säällä kesäisin. Laitteessa on mukana myös putki ja sovitin, joiden avulla kuuma ilma saadaan ohjattua pois viilennettävästä tilasta esimerkiksi ikkunan tai oven kautta. Ilmastointilaitteita on olemassa sekä kiinteitä, että siirreltäviä, mutta poistoputkesta johtuen laitteen sijoittamiselle on rajoituksensa.

Sekä ilmanviilennintä että ilmastointilaitetta on helppo käyttää, kunhan laitteen saa vain ensin aseteltua sopivaan paikkaan käyttöä varten. Eroja kannattaa selvitellä sen mukaan, mihin laitetta on ostamassa, minkä kokoinen tila on kyseessä ja onko paikkana makuuhuone kotona vai esimerkiksi toimistotilat töissä. Ilmastointilaite tarjoaa tehokkaampaa viilennystä, ja se soveltuu niin kuivaan kuin myös kosteaankin ilmastoon.

Hinta

Tiukallakin budjetilla on mahdollista saada hyvä huoneen viilentäjä käyttöön. Edullisimmissa vaihtoehdoissa on kuitenkin karsittu joitakin ominaisuuksia pois. Halvimmat laitteet voivat olla todella äänekkäitä, eikä niissä välttämättä pysty säätämään tehoa tai puhallussuuntaa. Vaikka edullinen vaihtoehto olisi pieni ja kätevä esimerkiksi makuuhuoneeseen, voi se olla liian äänekäs ja häiritä yöllä unia, eikä siksi ole sinne se sopivin vaihtoehto.

Ilmastointilaite on yleensä ilmanviilennintä huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Toisaalta se on myös ilmanviilennintä tehokkaampi apu sisätilojen viilentämiseen. Ilmanviilentimiä on tarjolla useissa eri koko- ja hintaluokissa. Valittavana olevista vaihtoehdoista löytyy viilentimiä moniin eri budjetteihin. Valintaa tehdessä kannattaakin miettiä, mitkä ominaisuudet laitteessa ovat itselle tärkeimpiä, ja kuinka paljon on valmis investoimaan sisäilman viilentämiseen.

Ilmanviilentimien ja ilmastointilaitteiden hintoja vertaillessa kannattaa pitää mielessä myös käyttöön liittyvät kustannukset. Varsinkin suurikokoiset ilmastointilaitteet voivat kuluttaa paljon energiaa, jolloin sähkölaskut kasvavat isoiksi. Monesti myös kaikista halvimmat laitteet voivat kuluttaa suuria määriä virtaa. Sellainen, joka ei ole kaikista kallein eikä halvin, voi olla se edullisin sähkölaskun osalta. Myös mahdolliset laitteen huoltoon liittyvät kustannukset on hyvä ottaa huomioon.

Toimintatavat vaihtelevat eri laitteiden välillä

Laitevalmistajasta riippuen ilmanviilentimet voivat erota hyvinkin paljon toisistaan, vaikka perusidea on kaikissa sama. Sama pätee myös ilmastointilaitteisiin. Ilmanviilentimet imevät itseensä kylmää vettä, ohjaavat sen sitten sisällään olevien märkien tyynyjen läpi, josta muodostuu höyryä viilentämään ilmaa. Laitteessa on pienehkö vesisäiliö, jonka vesimäärä tulee olla tarpeeksi suuri, jotta laite pystyy toimimaan kunnolla.

Ilmastointilaitteet puolestaan käyttävät kemiallista jäähdytysainetta ilman lämpötilan säätämiseen. Laite imee sisäänsä kuumaa ilmaa, ja palauttaa takaisin viilennettyä ilmaa huonetilaan. Ilmastointilaitteella saa viilentämisen lisäksi muokattua myös ilmankosteutta paremmin kuin ilmanviilentäjällä, koska laitteesta löytyy laajemmat ominaisuudet siihen. Toisaalta ilmastointilaitetta ei ole niin helppo siirrellä kuin ilmanviilennintä, mutta laajemmat toiminnot puhuvat sen puolesta etenkin isoimmissa tiloissa.

Ilmanviilennin on ilmastointilaitetta helpompi asentaa. Vesisäiliöön täytyy vain lisätä vettä ja työntää johto pistorasiaan. Pienimmät jäähdyttimet mahtuvat jopa työpöydälle, jolloin niitä on helppo siirrellä. Ilmastointilaite puolestaan voi olla hankala siirtää asennuksen jälkeen. Laite kiinnitettään usein seinälle, josta se on aina siirron yhteydessä irrotettava kokonaan uudelleenasennusta varten. Markkinoilla on kuitenkin myös siirrettäviä ilmastointilaitteita, mutta nekin tarvitsevat aina paikan poistoputkelle.

Ilmastointilaitteiden ja ilmanviilentimien ympäristövaikutukset

Ilmanviilennin on toiminnaltaan sinänsä ympäristöystävällinen, koska siihen ei tarvita erikseen mitään omia aineita, jotka olisivat kierrätyksen kannalta hankalia. Viilennin käyttää perustoiminnoissaan vettä, joka toki vie itsessään myös energiaa. Kannattaakin siis tarkistaa paljonko laitteeseen tarvitsee laittaa vettä toimintaa varten ja kuinka usein. Sähkön kulutus ei ole ainoa ympäristöllinen asia, jota kannattaa seurata. Veden kulutuksesta huolimatta ilmanviilennin on luonnonmukainen ja energiatehokas vaihtoehto.

Ilmastointilaite toimii jäähdytysnesteen avulla, joka voi laitteen hajotessa olla ongelmallista hävittää ja ympäristölle haitallista. Tämän takia laitteen oikeaoppinen kierrättäminen on hyvä varmistaa tarvittaessa paikallisesta kierrätyskeskuksesta. Ilmastointilaitetta ei siis kannata heittää lähimpään roskakatokseen muiden roskien joukkoon. Ilmastointilaitteet voivat mallista riippuen syödä paljon sähköä, eivätkä ne siksi ole välttämättä aina se ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Kunnossapito

Laitetta valitessa on hyvä huomioida sen tulevat korjauskulut. Mitä monimutkaisempi laite, sitä enemmän rahaa mahdolliseen korjaamiseen voi kulua. Ilmanviilentimen oleellisin kunnossapidollinen asia on se, että jaksaa ja muistaa pitää sen vesisäiliössä tarpeeksi vettä, jotta laite pystyy toimimaan kuten pitää. Tämän lisäksi ilmanviilentimestä on hyvä tarkistaa sen sisällä olevat vedensuodattimet ja niiden kunto.

Ilmastointilaite on sinänsä huolettomampi käyttää kuin ilmanviilentäjä, koska sinne ei tarvitse täytellä vesisäiliöön vettä. Ilman lämpötilan muutoksesta johtuen laitteeseen kertyy vettä, joka tulee tyhjentää laitteesta pois. Myös ilmastointilaitteen suodattimien kunnosta tulee pitää huolta, ja ne on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Jäähdytysnesteen tilaa on myös hyvä tarkastella, jotta siihen liittyen voi tarvittaessa tehdä huoltotoimenpiteitä.

Kokonaisuudessa viilennyslaitetta ostaessa on hyvä selvittää miten laitetta huolletaan ja kuinka työlästä sen kunnossapito on. Sellaista laitetta ei ole kannattavaa ostaa, jota ei ole valmis pitämään kunnossa. Myöskään hyvin kiireisen elämän omaavan ei kannata hankkia sellaista, jota on putsattava, siivottava ja osia vaihdettava jatkuvasti. Hyvä on myös muistaa samalla, että huoleton käyttö voi koitua kalliiksi sähkölaskun saapuessa.

Virrankulutus vaihtelee paljon

Ilmanviilennin on oikeaan paikkaan ja oikeilla perusteilla valittuna yhtä tehokas kuin ilmastointilaite. Viilennin onkin halvempi vaihtoehto kuin ilmastointilaite, ja sen tehokkuutta voi tehostaa eri keinoin ilman, että virrankulutus välttämättä kasvaa. Näin ei tule myöskään niin helposti ikäviä yllätyksiä sähkölaskun muodossa kuin ilmastointilaitteen kanssa. Ilmanviilennin voikin siis kaikin puolin olla paljon edullisempi vaihtoehto.

Virrankulutukseen vaikuttaa paljon laitteen ominaisuudet. Jos laitteessa on paljon erilaisia oheistoimintoja, voi kulutus kasvaa erittäinkin suureksi. Tämä korostuu etenkin silloin, kun laitteeseen ei ole tutustunut ennen ostoa eikä vielä sen jälkeenkään. Ominaisuudet kannattaakin valita täysin sen mukaan, mitä itse todella tarvitsee ja arvostaa viilennyksessä. Jos jokin ominaisuus on turha itselle, ei sellaista laitetta kannata ostaa josta se löytyy.

Virrankulutuksen opitimoinnin kannalta laitteen valinta kannattaa aloittaa miettimällä, minne sitä on todellisuudessa ostamassa. On huomattava ero etsiä laitetta suureen saliin kuin esimerkiksi kotiin makuuhuoneeseen kesäöitä viilentämään. Ei ole kannattavaa hommata kotiin toimisto-oloihin tarkoitettua ilmastointilaitetta vain varmuuden vuoksi, sillä oikein valittuna edullisempi ja pienempi vaihtoehto riittää. Näin myös vältytään ylimääräisiltä yllätyksiltä esimerkiksi sähkölaskujen osalta.

Laitteita on saatavilla eri kokoluokissa

Molempia, niin ilmastointilaitteita kuin ilmanviilentimiäkin on hyvinkin erikokoisia vaihtoehtoja. Niiden kokoa onkin hyvä mittailla ennen varsinaista ostopäätöstä. Laitetta valitessa ja sen kokoa miettiessä on todella tärkeää miettiä mikä on laitteen lopullinen käyttöpaikka. On hyvä miettiä myös, onko laitetta mahdollisesti tarpeellista siirtää myöhemmin. Ilmastointilaitteet ovat lähestulkoon aina, kiinni seinään tai ikkunan lähelle asennettavia, eivätkä ne ole siirrettävissä siitä noin vain.

Useimmilla myyjillä on nettisivuillaan hyvinkin tarkkoja tietoja eri laitemalleista, niiden ominaisuuksista ja koosta. Laitteen mahdollisessa sijoituspaikassa on hyvä mittailla valmiiksi nettisivujen tietojen perusteella, minne laite lopulta mahtuisi. Laitetta valitessa kannattaa myös matalalla kynnyksellä olla myyjään yhteydessä saadakseen ammattiapua valitsemiseen. Katso myös meidän ilmanviilennin kokemuksia -artikkelimme! Osa myyjistä tarjoaa myös asennuspalvelun oston yhteydessä, jolloin asentaja pystyy myös auttamaan paikan valinnassa tarvittaessa.

Yhteenveto

Ilmanviilennin on toiminnaltaan luontoystävällinen, koska siinä ei ole ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Viilennin toimii veden avulla ja vähäisen sähkönkäytön ansiosta se sopii hyvin muun muassa kotioloihin. Koska viilennintä on helppo siirrellä, on se edullisena hyvä vaihtoehto kotien viilentämiseen kesähelteillä. Talven ajaksi se on helppo siirtää varastoon pois tietä. Kesän koittaessa se on helppo ottaa taas käyttöön vain pistorasiaan liittämällä.

Ilmastointilaite on hyvin monikäyttöinen laite sen monipuolisten ominaisuuksien puolesta. Hinnaltaan se kipuaa kuitenkin helposti ilmanviilennintä huomattavasti kalliimmaksi, eikä se siksi välttämättä ole peruskotitalouksien käyttöön varteenotettavin vaihtoehto. Vaikka ilmastointilaite onkin monipuolinen ja tehokas käyttää, ei sitä saa siirrettyä yhtä näppärästi kuin ilmanviilennintä. Ilmastointilaitetta on myös hyvin huoleton käyttää, kun siihen ei tarvitse täytellä vesiastioita. Huoleton käyttö näkyy kuitenkin helposti sähkölaskussa.